1153853588051621

Privacybeleid

 

Dit is de website van Dewiha-Art

Ons postadres/pakket-afdeling Nederland is Dewiha-Art, Graftermeerstraat 49K, 2131 AA Hoofddorp

Ons Inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is 34307548

Ons B.T.W.-nummer is NL 2654.66.635.B01 

Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch uw ip-adres en uw e-mailadres. Bij een bezoek aan onze website bewaren wij - uw e-mailadres als u boodschappen/vragen plaatst op deze website - uw e-mailadres als u dit aan ons communiceert - alle informatie die u vrijwillig verstrekt hebt (bijvoorbeeld onderzoeksinformatie en/of site-registratie). De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden. Op deze site gebruiken we cookies (een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek). We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet. Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site. Indien u ons materiaal opstuurt en een opdracht geeft om dit verder te verwerken, wordt hierdoor verondersteld dat er geen auteursrechten worden geschonden.

 

De auteursrechten van Dewiha Art zijn vervat in de opgegeven prijzen. Het is niet toegestaan om ontwerpen van Dewiha Art te kopiëren, vermenigvuldigen en of te gebruiken zonder onze schriftelijke toestemming Als u op de Facebook-knoppen klikt, worden er gegevens verzonden naar Facebook.

 

Hoe neemt u contact met ons op in verband met ons privacybeleid?

  • Per email: info@woning-dekoratie.nl
  • Per brief: Dewiha-Art, postbus 1386, 2130 EL Hoofddorp

Over communicatie per e-mail

Als u in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van ons bedrijf, kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres. Wij kunnen de e-mailadressen van de personen die een bezoek gebracht hebben aan onze site, doorgeven aan organisaties waarmee wij contractueel verbonden zijn en die producten of diensten aanbieden die u zouden kunnen interesseren. Als u wenst dat uw e-mailadres niet meegedeeld wordt aan andere bedrijven of organisaties, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres.

Over communicatie per brief

Als u ons via het web uw postadres meedeelt, zal u alleen de informatie ontvangen die u aangevraagd hebt, op het adres dat u ons meegedeeld hebt. Als u ons via het web uw postadres meedeelt, kunt u van ons periodieke mailings ontvangen, met informatie over producten en diensten. Als u dergelijke mailings niet wenst te ontvangen, kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres.

Over communicatie per telefoon

Als u ons uw telefoonnummer meedeelt via het web, zal ons bedrijf u alleen telefonisch contact met u opnemen als dit nodig is om u te informeren over de bestellingen die u on-line geplaatst hebt.

Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres. Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.

Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, neem dan contact op met ons bedrijf zelf, op het hierboven vermelde adres.